Vítejte

Tento Grónsko-anglický slovník je dílem Schultz Lorentzen. Původním názvem 'Dictionary of the West Greenland Eskimo Language' -byl vytištěn v roce 1927 jako anglický překlad knihy 'Den grønlandske ordbog - grønlandsk dansk' (Grónský slovník - Grónsko-dánský) z roku 1926; tento slovník byl přepsán do nové transkripce ze starého grónského pravopisu za použití Microsoft Excel. Soubor, jenž slouží jako základ tomuto online slovníku se nachází na stránkách Oqaasileriffik - The Greenlandic Language Secretariat.

Aktuální informace o vývoji slovníku

Dictionary of the West Greenland Eskimo Language2012-05-07
Online 'Dictionary of the West Greenland Eskimo Language' is in the phase of development. Please keep in mind that the the work is in progress. We would like to check and correct the words according to the dictionary now.