Prameny

1. Slovníky

1. Oqaasileriffik - The Greenland Language Secretariat.

5. Zdroje v programování

2. Greenlandic Analyzer.