nammineq nangmineĸ
own.
nammineq / namminneq
uanga nammineq I myself.
taakku nammineq / namminneq they themselves.
nammineq qimmikka my own dogs.
nammineq iluarisassinnik according to your pleasure.
namminermigut by himself.
namminitsinnit on our own accord or from ourselves.
ilakka namminikka my own family.