Grónsko-anglický slovník

Tento Grónsko-anglický slovník je dílem Schultz Lorentzen. Původním názvem 'Dictionary of the West Greenland Eskimo Language' -byl vytištěn v roce 1927 jako anglický překlad knihy 'Den grønlandske ordbog - grønlandsk dansk' (Grónský slovník - Grónsko-dánský) z roku 1926; tento slovník byl přepsán do nové transkripce ze starého grónského pravopisu za použití Microsoft Excel. Soubor, jenž slouží jako základ tomuto online slovníku se nachází na stránkách Oqaasileriffik - The Greenlandic Language Secretariat.


Možnosti vyhledávání:

  1. online vyhledávání slov
  2. tisk slovníku z pdf souboru
  3. slovník ve formátu pro Stardict