2akimmippoq akingmigpoĸ
strikes against
akimmiffigaa strikes against it